Anodizace titanu

Anodizace (anodická oxidace) titanu se používá pro dekorativní účely, protože tak lze u titanových výrobků dosáhnout širokého spektra barev, které mohou být i velmi výrazné, v závislosti především na jakosti povrchu. Anodizace funguje na principu průchodu elektrického proudu vodívým vodním roztokem - elektrolytem, kde anodou je titanová součást a katodou libovolný kov. Na anodě se vylučuje kyslík, který je využit k oxidaci předmětu a na katodě se vylučuje vodík, proto je vhodné anodizaci provádět ve větraném prostoru. Výsledná barva předmětu závisí na tloušťce oxidické vrstvy, která je přímo úměrná napětí na elektrodách. Doba trvání reakce je závislá na proudu, ale pro malé součásti jako nože, šperky, spojovací materiál apod. stačí zdroj, poskytující proud v řádu jednotek ampér a napětí, nejlépe regulovatelné od 10 V do 130 V - podle požadované barvy.

Postup při anodizaci

  • anodizaci je vhodné provádět ve větraném prostoru a s gumovými rukavicemi
  • jako elektrolyt lze použít roztok fosforečnanu amonného s vodou. Fosforečnan amonný je bílá krystalická látka, kterou lze zakoupit v zahradnictví - používá se totiž jako hnojivo. Dalšími vhodnými látkami jsou fosforečnan sodný nebo borax.  pro Pro fosforečnan amonný  je dostatečná hmotnostní koncentrace kolem 1%
  • anodizovaná součást je anodou a všechny části anody, které jsou ponořené do elektrolytu, musí být titanové. Chceme-li tedy anodizovat celou součást, musí být zavěšena na titanovém háčku - nejlevnější možností je titanový drát ODKAZ
  • katodou může být libovolný, dobře elektricky vodivý kov, celková plocha katody by měla být větší, než celková plocha anody
  • nádoba, ve které anodizaci provádíme, musí být elektricky nevodivá a dostatečně velká, aby se do ní vešly obě elektrody bez nebezpečí vzájemného dotyku
  • anodizovaný předmět musí být čistý - čistota zásadně ovlivňuje výsledek! Nejlepším a velmi levným čisticím prostředkem je aceton
  • jak bylo uvedeno výše, barva závisí především na napětí (ale i na čistotě, kvalitě povrchu, slitině titanu i elektrolytu a době anodizace). Přibližně lze ale napětí pro různé barvy odhadnout podle tabulky:

Barva: od [V] do [V]
zlatá 10 15
fialová 15 25
modrá 25 35
světle modrá 35 60
žlutá 60 80
purpurová 80 100
limetkově zelená 100 120Po ukončení anodizace stačí předmět opláchnout v acenou a vysušit. Výsledek je odolný povětrnostním podmínkám a některým chemikáliím, ale je málo odolný proti otěru (zvlášť tmavé odstíny). Mastnota ovlivňuje barevnou sytost, ale může být kdykoli odstraněna odmašťovačem. Použitou lázeň můžeme znovu použít, nebo s ní pohnojit zahradu. 

Ukázky anodizace